Načítám…
Home2024-02-05T18:01:06+01:00

FOTOGALERIE

DOSTUPNÉ PROCEDURY

Vířivka

Vířivka představuje komplexní terapii pro fyzickou a duševní stránku lidského organismu.  Vířivka má výborný vliv na kardiovaskulární systémy. Vířivka Vám pomůže odbourávat stres. Pobyt [...]

Finská sauna

Saunu pro vás předem natápíme na cca 90°C.  Před prvním vstupem do kabiny se umyjte ve sprše. Před každým vstupem do kabiny setřete vodu [...]

Infra sauna

Při vstupu do kabiny sepnete tlačítko do pozice 1, při odchodu saunu vypnete sepnutím tlačítka do pozice 0. Vnitřní teplota sauny při vstupu není [...]

Relaxační zóna

Lehátka v relaxační zóně slouží k odpočinku mezi nebo po saunování...

Minibar

Skvěle vybavený minibar obsahuje Bohemia Sekt, Müller Thurgau, Pilsener Urquell, Red Bull, CocaCola, CocaCola Zero, Adelholzer Water

Lůžko pro dva

Pohodlné lůžko pro dva posouvá privátní wellness na další úroveň.

SOLÁRIUM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD WELLNESS

 
 • Wellness Bory (dříve Wolverine Recovery) (dále jen „centrum“) je členským klubem určeným k relaxačnímu a rehabilitačnímu vyžití, je v provozu dle otevírací doby, která musí být bezpodmínečně dodržována.
 • Členství v klubu není právně vymahatelné a zřizovatel má právo členství v klubu zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodů. Zřizovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno zřizovatele či centra.
 • Pro vystavení členské karty se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon a fotografie v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Členská karta je vystavena na jméno a je nepřenosná.
 • Vstup do centra je možný jen s členskou kartou a na základě řádné rezervace.
 • Změnu nebo storno rezervace je možno provést min. 24h předem na základě emailu na adresu recepce@wellnessbory.cz.
 • Členskou kartu obdrží návštěvník na recepci centra po odevzdání vyplněného registračního formuláře a uhrazení poplatku za její vystavení. Nezletilá osoba může získat členství pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do centra povolen pouze na základě zmíněného písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.
 • Návštěvník centra je povinen se seznámit s provozním řádem (včetně následných aktualizací a úprav) ještě před vstupem do wellness a chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny obsluhy. Převzetím členské karty vyjadřuje plný souhlas s provozním řádem. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z centra bez nároku na vrácení vstupného.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva centra je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.
 • Je zakázáno navštěvovat centrum v případě nemoci, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi vstup.
 • Poslední možnost vstupu do centra je vždy taková, aby objednanná procedura zkončila před koncem provozní doby.
 • Návštěvník je povinen opustit prostory centra nejdéle 10 minut po ukončení provozní doby.
 • Každý návštěvník wellness musí používat pro podkládání těla ručník nebo prostěradlo. Je přísně zakázáno sedat si, či lehat holou kůží na jakákoliv lehátka. Ručníky a prostěradla jsou bezplatně zapůjčována každému návštěvníkovi na recepci. V případě zájmu, může být návštěvníkům zapůjčen i župan za 50 Kč.
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí není mimo prostor šatny doporučeno.
 • Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor centra.
 • Každý návštěvník užívá v prostorách centra zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují zjevné závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze a řídit se instrukcemi personálu.
 • Při pohybu po centru, především pak ve wellness je návštěvník povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 • Pro potřeby první pomoci je v prostorách recepce umístěna vybavená lékárnička.
 • V prostorách wellness platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin a nápojůkouření, používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor wellness zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor wellness jakékoliv vlastní nápoje či zákonem nepovolené látky.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostorách centra tak, aby nedošlo k poškození nebo k značnému značištění prostor.
 • Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.
 • Návštěvník přítomný v centru neruší ostatní, je slušný a ohleduplný vůči všem přítomným.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na použití jakýchkoliv foto/videozáznamů pořízených v prostorách centra bez ohledu na jeho autora a to především za účelem propagace.
 • Veškeré produkty, které jsou k dostání na recepci centra nejsou volně prodejné a jsou určené pouze k osobní spotřebě registrovaných členů centra či přidružených poboček (Fitness Hulk, Wolverine Gym), kteří jejich zakoupením stvrzují, že si zajistili dostatek informací o těchto produktech jako například jejich složení či případné alergeny.
 • Solária, které se nachází v prostorách centra jsou pouze klubovými solárii a jsou určena výhradně pro členy klubu. Užití solária je na vlastní nebezpečí.
 • Všechny procedury provozované v centru jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory s platnou licencí. Klient je povinen se řídit instrukcemi maséra/fyzioterapeuta. V případě, že klient opakovaně nebude dbát pokynů, může být z lekce vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Úklid je prováděn min. 1x denně ošetřením podlahy ve všech prostorách na vlhko saponátem a dezinfekčním prostředkem. Šatny, sprchy a toalety včetně wellness jsou setřeny mezi každým návštěvníkem.
 • Kontrola a údržba vybavení probíhá dle doporučení výrobce nebo dle aktuálního požadavku.

(publikováno 1.6.2019)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY…

 1. Rezervaci do wellness lze provést pouze s platným členstvím a s dostatečným kreditem a to přes rezervační portál (rezervace.wellnessbory.cz). V případě, že vlastníte slevový voucher provádíte rezervaci vždy přes email (recepce@wellnessbory.cz) a čekáte na její potvrzení personálem wellness.
 2. Rezervace zahrnuje celé wellness (vířivku, páru, dvě sauny, zážitkové sprchy, relax zónu, lůžko pro dva a minibar) formou privátního režimu. V prostorách tedy bude pouze klient a až tři další osoby, které může vzít s sebou. Maximální kapacita wellness jsou 4 osoby.
 3. Rezervace jednoho časového bloku je 90 minut včetně času na převlečení.
 4. Šatny jsou společné a ke každému privátnímu wellness náleží jedna privátní šatna. Skříňky v šatnách jsou tedy zamykatelné, zámek vám zapůjčíme na recepci bez zálohy.
 5. V šatnách jsou k dispozici fény a základní hygienické vybavení zdarma. Žádáme vás, aby jste použili jen nezbytně nutné množství.
 6. Před vstupem do wellness vám na recepci zapůjčíme pro každou osobu prostěradlo, ručník na koupání a ve wellness jsou vám k dispozici osušky. Na vyžádání vám můžeme zapůjčit župan. Následně vám obsluha zrekapituluje informace k provozu wellness a spuštění infrasauny a vířivky.
 7. Je přísně zakázáno vnášet do prostor centra vlastní nápoje a jídlo. Je také přísně zakázáno v celém prostoru kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm.

Vzhledem k velké poptávce po termínech nepřijímáme jiné rezervace, než prostřednictvím členského účtu na rezervačním portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete využít kontant na pracovníka recepce… recepce@wellnessbory.cz

Termín wellness lze rezervovat pouze prostřednictvím rezervačního portálu http://rezervace.wellnessbory.cz. K úspěšné rezervaci je zapotřebí registrace a dostatečné množství kreditu (peněz) nebo platební karta.

1) osobně na jakékoliv recepci (Wolverine Recovery Plzeň, Fitness Hulk Plzeň, Wolverine gym Plzeň)
2) platba platební kartou (brána GoPay), kredit vám bude okamžitě připsán na váš účet

Wellness je v našem centru vždy formou privátních hodin. Je tedy pouze na vás a vašem partnerovi, či kamarádech jak se domluvíte. Jediné pravidlo je, aby jste si nikdy nesedali ani nelehali nazí na relaxační lehátka či na lavice v saunách… vždy se podkládali ručníkem. Do finské sauny je zakázáno chodit v plavkách, k zahalení se používá prostěradlo.

Nejlepší doba kdy dorazit na rezervovaný termín… je zhruba 15min. předem, abyste se vklidu převléknuli a využili tak svůj čas vyhrazený pro odpočinek na maximum. Pokud nebude v době vašeho příchodu ještě wellness připraven, můžete se u nás posadit, dát si zdarma vodu či skvělou italskou kávu a vyčkat, než vše připravíme. Klidně však můžete dorazit i o 30min. dříve a svojí kávu si v klidu vychutnat.

KONTAKT

Wellness Bory
U Borského parku 27
Plzeň 30100

mobil: 737 487 796
recepce@wellnessbory.cz

PO-NE 8:00-23:00

Přejít nahoru