Jedná se o zdravotnický obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Vlivem fyzioterapeutických metod dochází k celkovému ovlivňování systému lidského těla. Proto je nutné klást důraz na mezioborové propojení. Fyzioterapie v rámci celostní medicíny spolupracuje s lékařskými obory nejen v oblasti ortopedie, neurologie, gynekologie a obecné rehabilitace, ale také v rámci interního lékařství a psychoterapie.

Pro koho je fyzioterapie vhodná:

  • pro každého, kdo se chce aktivně podílet na svém zdraví a celkové pohodě
  • pro jedince s problémy a bolestmi v oblasti pohybového aparátu
  • pro pacienty s ortopedickým, neurologickým a revmatologickým onemocněním
  • pro vrcholové i rekreační sportovce
  • pro kancelářské profese
  • pro manuální profese
  • pro profese s nadměrnou psychickou zátěží
  • pro děti předškolního i školního věku
  • pro děti začínající se sportovní aktivitou
  • pro ty, které již dlouhodobě trápí potíže různého charakteru, ale objektivní lékařské vyšetření stále nenalezlo příčinu obtíží